Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 16.04.2019 Vykonávanie činnosti Mandatára zame- ranej na ochranu pred požiarmi (technika a preventivára požiarnej ochrany) v zmysle zákona o ochra- ne pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci u Mandanta.
60.00 € s DPH Obec Betlanovce Zuzana Skokanová
Zmluva 16.04.2019 je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa a poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch, v rozsahu a za podmienok stanovených nižšie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Zuzana Skokanová
Faktúra 12.04.2019 osvedčovacia kniha podpisu
10190417
13.87 € s DPH Obec Betlanovce MIHI.sk, s.r.o.
Faktúra 12.04.2019 elektrina verejné osvetlenie
2290115727
124.32 € s DPH Obec Betlanovce VSE, a.s.
Faktúra 10.04.2019 BRKO za 3/2019
1031901116
30.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova, s.r.o.
Objednávka 08.04.2019 Osvedčovacia kniha podpisov
18/2019
13.87 € s DPH Obec Betlanovce MIHI.sk, s.r.o.
Faktúra 08.04.2019 Telekomunikačné služby
8230154592
92.99 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s.
Objednávka 08.04.2019 publikácie Práca a Mzdy 1,2,3/2019
19/2019
18.50 € s DPH Obec Betlanovce Poradca, s.r.o.
Objednávka 08.04.2019 školenie z odbornej spôsobilosti vodičov
20/2019
168.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Oskar Gonda - Autoškola
Objednávka 08.04.2019 praktická príručka "Nakladanie s majetkom obce" a "Susedské spory"
21/2019
31.50 € s DPH Obec Betlanovce RVC-združenie obcí
Faktúra 08.04.2019 praktická príručka "Nakladanie s majetkom obce" a "Susedské spory"
0062019
31.50 € s DPH Obec Betlanovce RVC-združenie obcí
Faktúra 08.04.2019 školenie z odbornej spôsobilosti vodičov
190113
168.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Oskár GONDA - AUTOŠKOLA
Faktúra 08.04.2019 publikácie Práca a Mzdy 1,2,3/2019
99507060
18.50 € s DPH Obec Betlanovce Poradca s.r.o.
Faktúra 05.04.2019 zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu 3/2019
1031900909
645.46 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova, s.r.o.
Zmluva 05.04.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Betlanovce osobnyudaj.sk, s.r.o.
Faktúra 03.04.2019 členské za rok 2019
1909002
33.00 € s DPH Obec Betlanovce SEZO-Spiš, združenie obcí
Faktúra 03.04.2019 Príspevok na realizáciu triedeného zberu za I. polrok 2019
19002
431.40 € s DPH Obec Betlanovce SEZO-Spiš, združenie obcí
Faktúra 03.04.2019 plyn ocú
8696909938
34.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s.
Faktúra 03.04.2019 plyn KD
8696909939
172.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s.
Faktúra 03.04.2019 plyn MŠ
8696909941
276.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 3430.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 171 172