Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 19.05.2022 Betonárska oceľ 8 DNC a 12 DNC
222299
589.52 € s DPH Obec Betlanovce Tehelňa Stova s.r.o.
Faktúra 19.05.2022 Náhradná sada Motýlia farma 30 cm. Živá sada s húseničkami do MŠ
22817
44.30 € s DPH Obec Betlanovce Grapa Media s.r.o.
Faktúra 19.05.2022 Vodné za kultúrny dom za obdobie 17.2.2022-10.5.2022
522127475
2.62 € s DPH Obec Betlanovce Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra 19.05.2022 Vodné za MŠ a ŠJ za obdobie 17.2.2022-10.5.2022
522127476
65.30 € s DPH Obec Betlanovce Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra 19.05.2022 Ročná licencia aplikácie elo.sk Mini
223435
120.00 € s DPH Obec Betlanovce Odpadový hospodár s.r.o.
Faktúra 19.05.2022 Za podanie žiadosti o NFP na projekt Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci
20220103
2040.00 € s DPH Obec Betlanovce INSUCCOR s.r.o.
Zmluva 19.05.2022 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z.z a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR na stavbe: „Pódium pre kultúrne podujatia“.
504.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o.
Zmluva 16.05.2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za odplatu výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazky uvedené v bode 2.2 tohto článku, a to v rámci pripravovaného projektu s názvom “ Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce„ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.
3240.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o.
Zmluva 16.05.2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za odplatu výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazky uvedené v bode 2.2 tohto článku, a to v rámci pripravovaného projektu s názvom “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Betlanovce„ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.
2760.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o.
Objednávka 13.05.2022 Stadreko Beryl plotové tvárnice 50x30x5, Stadreko Leona strieška
55/2022
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Stavmat-Poprad s.r.o.
Objednávka 13.05.2022 Ročná licencia aplikácie elo.sk - balíček mini
54/2022
120.00 € s DPH Obec Betlanovce Odpadový hospodár s.r.o.
Objednávka 13.05.2022 Betonárska oceľ hr. 8 6 m, betornárska oceľ hr.12 6 m.
56/2022
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Tehelňa Stova s.r.o.
Zmluva 11.05.2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
3220740
3000.00 € s DPH Obec Betlanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva 11.05.2022 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/175.
A/175/2022
20.00 € s DPH Monika Jarošová Obec Betlanovce
Faktúra 11.05.2022 Za dodávku elektriny pre verejné osvetlenie za 4/2022
7292228888
70.72 € s DPH Obec Betlanovce VSE a.s.
Objednávka 10.05.2022 Obrubníky záhonové 5/20 rozmer 5x20x100 216 ks.
52/2022
365.04 € s DPH Obec Betlanovce OBI Slovakia s.r.o.
Objednávka 10.05.2022 Lavičky Lenka s operadlom 3 ks
53/2022
477.00 € s DPH Obec Betlanovce Božena Hricová - Informačné vitríny
Faktúra 10.05.2022 Sadenice jahôd 13 bal./10 ks
2022104431
60.77 € s DPH Obec Betlanovce Jahodárna Brozany nad Ohří s.r.o.
Faktúra 10.05.2022 Za dodávku elektriny pre MŠ a ŠJ za obdobie 1.3.2022-31.5.2022
7453040312
204.00 € s DPH Obec Betlanovce VSE a.s.
Faktúra 10.05.2022 Za dodávku elektriny pre ocú, kultúrny dom a ostatné objekty za obdobie 1.3.2022-31.5.2022
7453039847
462.00 € s DPH Obec Betlanovce VSE a.s.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 5169.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 258 259