Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Objednávka 16.04.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
ŠJ č.10/2021
244.45 € s DPH Obec Betlanovce COOP Jednota Liptovský Mikuláš
Faktúra 16.04.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
2132100002
244.45 € s DPH Obec Betlanovce COOP Jednota LM
Objednávka 14.04.2021 Právne služby-vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a návrhu na vklad
40/2021
70.00 € s DPH Obec Betlanovce JUDr. Roman Škerlík
Objednávka 14.04.2021 Právne služby - vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a návrhu na vklad
41/2021
70.00 € s DPH Obec Betlanovce JUDr. Roman Škerlík
Faktúra 14.04.2021 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
5/2021
612.50 € s DPH Obec Betlanovce Róbert Šimčák ml.
Faktúra 14.04.2021 Za dodávku elektriny pre verejné osvetlenie za 3/2021
7292929367
83.71 € s DPH Obec Betlanovce VSE, a.s.
Faktúra 14.04.2021 Preĺženie balíčka služieb Mini o 2 roky na web stránku MŠ +automatické zálohovanie stránok
2103279061
125.40 € s DPH Obec Betlanovce Webnode AG
Zmluva 13.04.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Názov projektu : ČOV a kanalizácia Betlanovce
472569.63 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP
Objednávka 13.04.2021 Vytvorenie web stránky obce s modulom prepojenia na CUET podľa cenovej ponuky
38/2021
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o.
Objednávka 13.04.2021 Hračky, hry a pomôcky na cvičenie do MŠ
39/2021
364.90 € s DPH Obec Betlanovce NOMILAND, s.r.o.
Faktúra 13.04.2021 Hračky, hry a pomôcky na cvičenie do MŠ
22111996
364.90 € s DPH Obec Betlanovce NOMILAND, s.r.o.
Objednávka 09.04.2021 Plošinová váha
35/2021
669.00 € s DPH Obec Betlanovce JAKS s.r.o.
Objednávka 09.04.2021 Balančná hra Sliepočka KIKO do MŠ
36/2021
32.80 € s DPH Obec Betlanovce KORKII s.r.o.
Objednávka 09.04.2021 Kompatibilné tonery do farebnej tlačiarne
37/2021
89.00 € s DPH Obec Betlanovce Grand - MS s.r.o.l
Objednávka 09.04.2021 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
119/2020
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Róbert Šimčák ml.
Faktúra 09.04.2021 Za relácie v miestnom rozhlase
12021
40.00 € s DPH Kohaplant spol s r.o. Obec Betlanovce
Faktúra 09.04.2021 Preplatenie nákladov súvisiacich so zriadením vecného bremena
22021
201.00 € s DPH Špak Jozef a manž. Obec Betlanovce
Faktúra 09.04.2021 Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR za 4/2021
1021041750
36.00 € s DPH Obec Betlanovce osobnyudaj.sk, s.r.o.
Faktúra 09.04.2021 Za dodávku plynu pre MŠ a ŠJ za 4/2021
8765284521
176.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s.
Faktúra 09.04.2021 Za dodávku plynu pre ocú za 4/2021
8765284519
22.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 4477.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 223 224