Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 28.07.2021 Ochranné rúška na tvár 4000 ks
696683/2021
77.30 € s DPH Obec Betlanovce Aga24 s.r.o.
Faktúra 28.07.2021 Za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel v miestnom rozhlase
2211103047
20.40 € s DPH Obec Betlanovce SOZA pre práva k hudobným dielam
Faktúra 22.07.2021 Vitamíny D3 1000 IU 106 bal.
10001195996
301.04 € s DPH Obec Betlanovce GymBeam s.r.o.
Zmluva 22.07.2021 3.1.2 termín dodania kompletného zmluvného diela 2 mesiace od zahájenia realizácie, najneskôr však do 31.10.2022.
Dodatok č.2
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o.
Faktúra 20.07.2021 Čistiace dezinfekčné, antibakteriálne gély na ruky
21006010
110.00 € s DPH Obec Betlanovce Bioruža s.r.o.
Faktúra 20.07.2021 Ochranné obleky s krycou páskou 30 ks
324101785
110.00 € s DPH Obec Betlanovce Alfi Corp s.r.o.
Zmluva 19.07.2021 Požičiavateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve prenecháva vypožičiavateľovi do užívania a na účel uvedený v ods. 3. tohto článku zmluvy časť nehnuteľnosti – nebytový priestor • Sála kultúrneho domu aj s príslušenstvom (sociálne zariadenie, chodba) nachádzajúca sa v stavbe „Kultúrny dom“ súp. č. 117 o výmere 176,38 m2.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce
Zmluva 19.07.2021 1. Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve obce Betlanovce, ktorými sú: a) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 426/O v hodnote 305,05,- € s DPH, b) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 427/O v hodnote 305,05,- € s DPH, c) Stolnotenisový stôl Donic World Champion, rok nadobudnutia 2020, inventárne č. 791/O1 v hodnote 824,01 € s DPH d) Stolnotenisový stôl Donic World Champion, rok nadobudnutia 2020, inventárne č. 791/O2 v hodnote 824,01 € s DPH e) Robot DONIC Robopong Newg 2050, rok nadobudnutia 2015, inventárne č. 669/KD v hodnote 670,00 € s DPH, f) Ostatný spotrebný materiál (stolnotenisové raketky, sieťky, počítadlo, loptičky), ktorý bude bližšie špecifikovaný v preberacom protokole.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce
Objednávka 14.07.2021 Vitamín D3 1000 IU 106 ks
76/2021
301.04 € s DPH Obec Betlanovce GymBeam s.r.o.
Objednávka 14.07.2021 Dezinfekčný antibakteriálny krém na ruky SOS 11 bal.
77/2021
110.00 € s DPH Obec Betlanovce BIORUŽA s.r.o.
Objednávka 14.07.2021 Ochranné rúška na tvár 40 bal.
78/2021
65.30 € bez DPH Obec Betlanovce Aga24 s.r.o.
Faktúra 14.07.2021 Za doménu betlanovce.sk do 4.6.2021
20210009
23.90 € s DPH Obec Betlanovce Alfaomega, s.r.o.
Faktúra 14.07.2021 Za dodávku elektriny pre verejné osvetlenie za 6/2021
7292539354
45.16 € s DPH Obec Betlanovce VSE, a.s.
Faktúra 14.07.2021 Jednorázové latexové rukavice 12 bal.
210113906
98.16 € s DPH Obec Betlanovce ROTA plus s.r.o.
Objednávka 14.07.2021 Jednorázové latexové rukavice 12 bal.
74/2021
98.16 € s DPH Obec Betlanovce ROTA plus s.r.o.
Objednávka 14.07.2021 Ochranný oblek s krycím páskom XL 30 ks
75/2021
103.68 € s DPH Obec Betlanovce ALFI Corp., s.r.o.
Faktúra 08.07.2021 Poradenstvo vo verejnom obstarávaní v oblasti podkladov k VO
1020210070
90.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Helena Polónyi-QA s.r.o.
Faktúra 08.07.2021 Za služby BOZP a OPP
2021152
60.00 € s DPH Obec Betlanovce Zuzana Skokanová
Objednávka 08.07.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
ŠJ č. 25/2021
408.99 € s DPH Obec Betlanovce COOP Jednota Liptovský Mikuláš
Objednávka 08.07.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
ŠJ č. 26/2021
55.52 € s DPH Obec Betlanovce CIMBAĽÁK s.r.o.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 4634.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 231 232