Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 21.10.2019 Na základe tejto Zmluvy o budúcej zmluve sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť v lehote uvedenej v Článku IV. tejto Zmluvy o budúcej zmluve riadnu Zmluvu o zriadení vecného bremena.
1/2019
0.00 € s DPH Jozef Špak a manž. Dana Špaková Obec Betlanovce
Faktúra 17.10.2019 Potraviny do školskej jedálne
1949311
36.59 € s DPH Obec Betlanovce CIMBAĽÁK, s.r.o.
Faktúra 17.10.2019 Za elektrinu od 1.9.2019-30.9.2019 - verejné osvetlenie
7293561886
66.05 € s DPH Obec Betlanovce VSE, a.s.
Faktúra 17.10.2019 Školské pomôcky a hračky do materskej školy
52001563
32.68 € s DPH Obec Betlanovce NOMILAND, s.r.o.
Faktúra 17.10.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii na Pódium na kultúrne podujatia
9000336908
120.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP - distribúcia, a.s.
Faktúra 17.10.2019 Potraviny do školskej jedálne
119173811
72.28 € s DPH Obec Betlanovce Bidfood Slovakia s.r.o.
Objednávka 17.10.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii na Pódium pre kultúrne podujatia
63/2019
120.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP - distribúcia a.s.
Objednávka 17.10.2019 Školské pomôcky pre predškolákov do materskej školy
64/2019
32.68 € s DPH Obec Betlanovce NOMILAND, s.r.o.
Objednávka 16.10.2019 Potraviny do školskej jedálne
ŠJ č. 38/2019
36.58 € s DPH Obec Betlanovce CIMBAĽÁK s.r.o.
Objednávka 16.10.2019 Potraviny do školskej jedálne
ŠJ č.39/2019
72.28 € s DPH Obec Betlanovce Bidfood Slovakia s.r.o.
Faktúra 11.10.2019 Úprava PD k žiadosti na projekt Revitalizácia parku pred Župným domom
2019037
80.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Milan Dunajský DISTA projekt
Zmluva 11.10.2019 prenájom nebytových priestorov KD - oslava
70.00 € s DPH Jana Hodáková Obec Betlanovce
Faktúra 11.10.2019 Vypracovanie odborného stanoviska k PD na Pódium pre kultúrne podujatia
21191078
10.92 € s DPH Obec Betlanovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Objednávka 11.10.2019 Vypracovanie odborného stanoviska k PD na pódium pre kultúrne podujatia
62/2019
10.92 € s DPH Obec Betlanovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
Objednávka 08.10.2019 náhradný diel Rahno 4U-232K na zostavu Universal 4U232K na detskom ihrisku
58/2019
660.00 € s DPH Obec Betlanovce Enercom s.r.o.
Faktúra 07.10.2019 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení k PD "Pódium pre kultúrne podujatia"
6611927348
16.99 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 07.10.2019 Oprava strešnej krytiny na kultúrnom dome
7/2019
85.00 € s DPH Obec Betlanovce Róbert Šimčák, Klampiarstvo a pokrývačstvo
Faktúra 07.10.2019 Telekomunikačné služby od 1.9.2019 - 30.9.2019
1017424301
92.99 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 07.10.2019 Služby BOZP a OPP
2019 255
60.00 € s DPH Obec Betlanovce Zuzana Skokanová
Faktúra 07.10.2019 Služby BOZP a OPP
2019 255
60.00 € s DPH Obec Betlanovce Zuzana Skokanová
Zobrazených 1 - 20 z celkových 3668.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 183 184