Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 13.01.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
120213096
34.74 € s DPH Obec Betlanovce Bidfood Slovakia s.r.o.
Faktúra 13.01.2021 LED Monitor AOC 32" Q3279VWFD8
200177972
183.17 € s DPH Obec Betlanovce Partner Retail s.r.o.
Faktúra 13.01.2021 Počítač Dell Optiplex 3050+ upgrade 16 GB RAM+ upgrade HDD na 1000 GB SSD
479/2020
535.72 € s DPH Obec Betlanovce AVT.SK s.r.o.
Faktúra 13.01.2021 Dobropis k fa č. 2012250 za materiál na odvodňovací kanál
2012283
31.42 € s DPH Obec Betlanovce MIVA spol. s r.o.
Faktúra 13.01.2021 Záclony do materskej školy
745/12/SK/2020
96.94 € s DPH Obec Betlanovce BCC Monika Szpak
Faktúra 13.01.2021 Za služby BOZP a OPP
2020328
60.00 € s DPH Obec Betlanovce Zuzana Skokanová
Faktúra 13.01.2021 Zber, vývoz a zneškodnenie TKO za 12/2020
1032005182
651.74 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova, s.r.o.
Faktúra 13.01.2021 Zber, vývoz a zneškodnenie BRKO za 12/2020
1032005183
30.60 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova, s.r.o.
Faktúra 13.01.2021 Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR za 1/2021
1021022776
36.00 € s DPH Obec Betlanovce osobnyudaj.sk, s.r.o.
Faktúra 13.01.2021 Za používanie Obecného portálu za rok 2021
2021032
90.00 € s DPH Obec Betlanovce RVC-združenie obcí
Objednávka 12.01.2021 Potraviny do školskej jedálne
ŠJ č. 32/2020
34.74 € s DPH Obec Betlanovce Bidfood Slovakia s.r.o.
Objednávka 12.01.2021 LED Monitor AOC 32" Q3279VWFD8
116/2020
183.17 € s DPH Obec Betlanovce Partner Retail s.r.o.
Objednávka 12.01.2021 Počítač Dell Optiplex 3050 SFF Win10 Pro + upgrade + 16 GB RAM + upgrade HDD na 1000 GB SSD
117/2020
535.72 € s DPH Obec Betlanovce MB TECH BB s.r.o.
Faktúra 30.12.2020 Za služby montážnej plošiny pri montáži vianočnej výzdoby v obci
308/2020
172.80 € s DPH Obec Betlanovce CXDX SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva 30.12.2020 Úrazové poistenie UoZ §12
5190053969
29.25 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Zmluva 30.12.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie § 52.
5190053970
19.50 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Faktúra 30.12.2020 Dezinfekčné gély na ruky
4097673585
111.25 € s DPH Obec Betlanovce Dr.Max 100, s.r.o.
Objednávka 30.12.2020 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
ŠJ č.31/2020
240.39 € s DPH Obec Betlanovce COOP Jednota Liptovský Mikuláš
Faktúra 30.12.2020 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
2032100007
240.39 € s DPH Obec Betlanovce COOP Jednota LM
Zmluva 29.12.2020 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“), časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (ďalej len „aktivačná činnosť“) a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť (ďalej len „organizátor“) v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
20/44/054/686
3624.84 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Zobrazených 1 - 20 z celkových 4318.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 215 216