Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 24.02.2017 poradenska cinnost
332016
400.00 € s DPH Obec Lomnička Stanislav Sivco
Faktúra 24.02.2017 vyvoz odpadu
72016
810.00 € s DPH Obec Lomnička Polnohospodarske druzstvo
Faktúra 24.02.2017 telefon
7607050198
71.55 € s DPH Obec Lomnička Telecom
Faktúra 24.02.2017 palivove odrezky
20160034
504.00 € s DPH Obec Lomnička Jan Chlpan
Faktúra 24.02.2017 vyvoz odpadu
20163473
1081.13 € s DPH Obec Lomnička Ekos s.r.o.
Faktúra 24.02.2017 sprava pocitacovej siete
2016063
200.00 € s DPH Obec Lomnička Bajan IT
Faktúra 24.02.2017 pracovne pomocky
2016026
215.85 € s DPH Obec Lomnička Maria Satalova
Faktúra 24.02.2017 projekt kotolna
152016
360.00 € s DPH Obec Lomnička Robert Burger
Faktúra 24.02.2017 dosky oprava mostika
20160039
126.00 € s DPH Obec Lomnička Jan Chlpan
Faktúra 24.02.2017 audit verejneho osvetlenia
2016084
240.00 € s DPH Obec Lomnička IL Presov s.r.o.
Faktúra 24.02.2017 telefon
6788330931
21.44 € s DPH Obec Lomnička Telecom
Faktúra 24.02.2017 pripojka
1900623145
189.00 € s DPH Obec Lomnička VSE a.s.
Faktúra 24.02.2017 telefon
0167233063
84.62 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 24.02.2017 kopirka prenajom
1990040061
49.13 € s DPH Obec Lomnička Xerox
Zmluva 14.02.2017 Prenájom nebytových priestorov za účelom výkonu poštovej prevádzky
456.00 €/rok bez DPH Slovenská pošta, a.s. Obec Lomnička
Zmluva 05.01.2017 Zmena článku I. kúpnej zmluvy na oprávnený následovne: Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 209 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 784 M2, vedeného na LV č.1 pre obec a k.ú. Lomnička v 1/1.
0.00 € bez DPH Alexander Oračko, manželka Magdaléna Oračková Obec Lomnička
Zmluva 29.12.2016 1. V čl. III ods. 10 zmluvy sa slová "do 31.12.216" nahrádzajú slovami v nasledovnom znení "do31.12.2017". 2. V čl.III ods. 18 zmluvy sa na konci odseku pred bodkou dopĺňajú slová v nasledovnom znení "a v roku 2017". 3. V čl. V ods. 1 sa slová "do 31.12.2016" nahrádzajú slovami v nasledovnom znení: "do 31.12.2017".
9300.00 € bez DPH Obec Lomnička Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva 28.12.2016 Zhotovenie diela s názvom "Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Lomnička", v obsahu a rozsahu schváleného obecným zastupiteľstvom vychádzajúc z údajov zo svetelno-technickej štúdie a priloženého položkovitého rozpočtu, ktoré určujú charakteristiku diela.
30058.96 € s DPH Obec Lomnička O.S.V.O. comp, a.s.
Faktúra 21.12.2016 telefon
5353055265
137.87 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 21.12.2016 telefon
5348667703
85.26 € s DPH Obec Lomnička Orange
Zobrazených 161 - 180 z celkových 1511.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 75 76