Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 11.12.2018 Úrazové poistenie Aktivačná činnosť v Obci Lomnička
9140053908
692.00 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 26.11.2018 Bezplatný prevod hnuteľného majetku štátu
2018_MPC_ŠOV_ZŠDB058
0.00 € bez DPH Obec Lomnička Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 08.11.2018 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú novoutvorenú parcelu KN-C 131/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 82 m2 x 4,00 €/m2 = 328,00 € ( slovom: tristodvadsaťosem eur ), táto bude uhradená na účet predávajúceho pred podpisom zmluvy.
328.00 € bez DPH Jaroslav Mirga a manželka Natália Mirgová Obec Lomnička
Faktúra 05.11.2018 vodne
518103895
3.92 € s DPH Obec Lomnička PVPS
Faktúra 05.11.2018 pracovne naradie
2018001
376.29 € s DPH Obec Lomnička Maria Satalova
Faktúra 05.11.2018 telefon
8201969945
41.43 € s DPH Obec Lomnička Telekom
Faktúra 05.11.2018 internet
8201969972
16.44 € s DPH Obec Lomnička Telekom
Faktúra 05.11.2018 tonery
21018001197
128.75 € s DPH Obec Lomnička TJ Invest s.r.o.
Faktúra 05.11.2018 stavebny material
20170046
778.21 € s DPH Obec Lomnička J.D.J.Trans s.r.o.
Faktúra 05.11.2018 elektrina
7426310449
1220.00 € s DPH Obec Lomnička VSE
Faktúra 05.11.2018 telefon
1184209451
64.99 € s DPH Obec Lomnička O2
Faktúra 05.11.2018 telefon
1184209452
101.65 € s DPH Obec Lomnička O2
Faktúra 05.11.2018 toner
201803537
46.66 € s DPH Obec Lomnička Soft-Tech s.r.o.
Faktúra 05.11.2018 toner
201803537
46.66 € s DPH Obec Lomnička Soft-Tech s.r.o.
Faktúra 05.11.2018 pravne sluzby
82018
455.22 € s DPH Obec Lomnička Judr.Blystan
Faktúra 05.11.2018 poistne
511053511
318.00 € s DPH Obec Lomnička Allianz
Faktúra 05.11.2018 spotrebny material
180002
571.90 € s DPH Obec Lomnička Dominik Sugerek
Faktúra 05.11.2018 spotrebny material
180002
571.90 € s DPH Obec Lomnička Dominik Sugerek
Faktúra 05.11.2018 telefon
8203335439
45.89 € s DPH Obec Lomnička Telekom
Faktúra 05.11.2018 poradenska cinnost
2018027
284.15 € s DPH Obec Lomnička Judr.Blystan
Zobrazených 141 - 160 z celkových 1702.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 85 86