Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 20.10.2020 Rúška 200Ks MŠ
200502
40.50 € s DPH Obec Olšavica STAVMONTA sro., Vranov n T.
Faktúra 20.10.2020 Montáž el. poplatok
1500011531
36.00 € s DPH Obec Olšavica VSD
Faktúra 20.10.2020 Vodojem armatúry
20200699
1356.41 € s DPH Obec Olšavica AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
Faktúra 20.10.2020 Potraviny MŠ
200100005
321.58 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková, Oľšavica č. 52
Faktúra 20.10.2020 Stavebné práce MŠ Oľšavica
2001001
4486.04 € s DPH Obec Olšavica Radoslav Baláž, Ludrova 454
Faktúra 20.10.2020 Zber olejov
1032004057
12.60 € s DPH Obec Olšavica BRANTNER NOVA sro.
Zmluva 10.09.2020 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie - Rekonštrukcia MŠ, Oľšavica
146542 08U02
30000.00 € s DPH Obec Olšavica Environmentálny fond
Zmluva 10.09.2020 Zmena zmluvy, bod 6.13 zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
KŽP-PO4-SC431-2017-1
0.00 € s DPH Obec Olšavica Ministerstvo životného prostredia Slov. republiky
Faktúra 10.09.2020 Projekt kanal
0152
300.00 € s DPH Obec Olšavica VFENVIROPRO sro.
Faktúra 10.09.2020 El. mat. rek. MŠ
2203246
117.71 € s DPH Obec Olšavica ELEKTROSET KROMPACHY
Faktúra 10.09.2020 TDO 8/20
1032003189
451.53 € s DPH Obec Olšavica BRANTNER NOVA sro.
Faktúra 10.09.2020 Členské 2020
2020
13.40 € s DPH Obec Olšavica ZMOS SPIŠA
Faktúra 10.09.2020 Piesok doprava
20200028
155.00 € s DPH Obec Olšavica Kamega Harichovce
Faktúra 10.09.2020 Poistenie majetku
6810675699
47.90 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa
Faktúra 10.09.2020 Telefón 8/20
8267692209
15.50 € s DPH Obec Olšavica T-COM
Faktúra 10.09.2020 Servisná prehliadka
508/20/102
179.42 € s DPH Obec Olšavica AUTO - IMPEX spol. s.r.o
Faktúra 03.09.2020 Súhrna sprava VO
202018
100.00 € s DPH Obec Olšavica Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
Faktúra 03.09.2020 Projekt - Žiadosť príspevok MŠ
202017
250.00 € s DPH Obec Olšavica Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
Faktúra 03.09.2020 Prevádzka vodovodu
20200493
139.74 € s DPH Obec Olšavica AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
Faktúra 03.09.2020 Projekt kanal
01220
120.00 € s DPH Obec Olšavica VFENVIROPRO sro.
Zobrazených 141 - 160 z celkových 2024.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 101 102