Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 09.02.2012 záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky v sume 20.000 € a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu
1794/2011
20000.00 € s DPH Obec Lomnička Úrad vlády Slovenskej republiky
Faktúra 09.02.2012 Poradenstvo PROFI
1100557
41.14 € s DPH Obec Lomnička VINTAGE, s.r.o.
Faktúra 09.02.2012 právne služby podľa mandátnej zmluvy
2012002
840.00 € s DPH Obec Lomnička JUDr. Marta Konkoľová
Faktúra 09.02.2012 Právne služby na základe mandátnej zmluvy
2012001
911.85 € s DPH Obec Lomnička JUDr.Marta Konkoľová
Faktúra 09.02.2012 internet KSP
8734067689
23.99 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 09.02.2012 riadenie projektu
2012005
218.70 € s DPH Obec Lomnička Agentúra LPSI, s.r.o.
Zmluva 28.06.2011 pôžička peňazí na uspokojenie exekúcií obce
2641.59 € Obec Lomnička JUDr. Marta Konkoľová
Zmluva 10.06.2011 Dodatok k mandátnej zmluve
071209
0.00 € Obec Lomnička KORING,s.r.o.
Zmluva 10.06.2011 dodatok k mandátnej zmluve
071209
0.00 € Obec Lomnička KORING,s.r.o.
Faktúra 06.04.2011 kanc.potreby
1100020
70.00 € Obec Lomnička P.Baltazarovič-P.B.DATA CENTRUM
Faktúra 06.04.2011 preprava automobilom
20110503
656.64 € Obec Lomnička Marián Saraka HONOR
Faktúra 06.04.2011 vodné a stočné
411204959
11.80 € Obec Lomnička PVPS, a.s., Poprad
Faktúra 06.04.2011 náradie na akt.činnosť
711
241.56 € Obec Lomnička M.Šatalová, Podolinec
Faktúra 06.04.2011 stav.materiál
20110029
339.92 € Obec Lomnička VMV STAVBY A OBCHOD
Faktúra 06.04.2011 tovar
000700411
135.18 € Obec Lomnička VODOSHOP, s.r.o.
Zmluva 06.04.2011 akceptácia prij.návrhu
9901005519
0.00 € Obec Lomnička T-COM
Zmluva 06.04.2011 dohoda o posk.prísp.na podporu zam...
4/§50j/2011
0.00 € Obec Lomnička ÚPSVR, St.Ľubovňa
Zmluva 06.04.2011 zriadenie a prev.internet.portálu
27/2011
9.00 €/mesiac Obec Lomnička RVC, Štrba
Zmluva 06.04.2011 zmluva o pripojení
0.00 € Obec Lomnička Slovak Telekom, a.s.
Zmluva 06.04.2011 Použ.práva k program.vybaveniu URBIS
U845/2011
268.00 €/mesiac Obec Lomnička MADE s.r.o.
Zobrazených 1461 - 1480 z celkových 1529.
1 2 69 70 71 72 74 76 77