Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 01.01.2013 Telefónne služby
5180608509
107.26 € s DPH Obec Lomnička OrangeSlovensko, a.s.
Faktúra 01.01.2013 Telefónne služby - starostka
5180592903
188.57 € s DPH Obec Lomnička OrangeSlovensko, a.s.
Faktúra 01.01.2013 právne služby - paušál za mesiac september 2012
2012/42
750.00 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 osobitné šetrenie majetkoprávneho stavu pozemkov na LV č., ktorými by mohla Obec disponovať, pretože nepodliehajú exek. záložnému právu, nie sú pedmetom sporu s SPF o spôsob ich nadobudnutia a ktoré nie sú v kolízii s územným plánom Obce
2012/43
300.00 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 práce nad rámec mandátnej zmluvy v oblasti získavania mimorozpočtových zdrojov na kofinancovanie fondov EÚ pre podanú platbu platbu č. 2 a č.3.
2012/45
10001.85 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 Právne služby - faktúra za práce a úkony s tým spojené vo výške 1,92% z vymáhanej sumy, celkom
2012/44
9998.15 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 Telefón TSP
7210617950
64.21 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 01.01.2013 Poradenstvo v oblasti územno-plánovacej dokumentácie a stavebnej činnosti - mesiac 09/2012
142012
600.00 € bez DPH Obec Lomnička Stanislav Šivčo, EMIX Podolínec
Faktúra 01.01.2013 Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 zo dňa 17.10.2012
20124222
987.36 € s DPH Obec Lomnička EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Faktúra 01.01.2013 Odber stravných lístkov
3029032101
1214.40 € s DPH Obec Lomnička DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Faktúra 01.01.2013 Nákup tovaru - riadové utierky, Goodram 1GB 400MHz DDR CL3
2012003316
70.22 € s DPH Obec Lomnička KP plus, s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 Elektrina - dodávka a distribúcia
2240002603
2433.00 € s DPH Obec Lomnička Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 01.01.2013 Úrok z omeškania
7810074043
10.54 € s DPH Obec Lomnička Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 01.01.2013 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
12031790
5.40 € s DPH Obec Lomnička LIVONEC, s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 Elektrina - dodávka a distribúcia
2240002603
200.00 € s DPH Obec Lomnička Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 01.01.2013 Poradenstvo PROFI
FV1200639
41.35 € s DPH Obec Lomnička VINTAGE s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 Prezentácia obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 01.12.2012 do 30.11.2013
10120664
27.88 € bez DPH Obec Lomnička Peter Jurík - LISA
Faktúra 01.01.2013 Poradenstvo v oblasti stavebnej činnosti za mesiac 10/2012
152012
600.00 € bez DPH Obec Lomnička Stanislav Šivčo, EMIX Podolínec
Zmluva 27.12.2012 Podľa priloženej zmluvy
5004/12/63ZZ
165129.00 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 27.12.2012 Poskytnutie komunálneho investičného úveru
5004/12/63
165129.00 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zobrazených 1421 - 1440 z celkových 1692.
1 2 68 69 70 72 74 75 76 84 85