Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 01.01.2013 Odber stravných lístkov
3029028923
1214.40 € s DPH Obec Lomnička DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Faktúra 01.01.2013 Nákup tovaru - Hrnčeky keramické, kávové lyžičky
2012002937
14.58 € s DPH Obec Lomnička KP plus, s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 Nákup tovaru- hygiena
2012002939
22.66 € s DPH Obec Lomnička KP plus, s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 Nákup tovaru- kancelárske kreslá
2012002938
355.20 € s DPH Obec Lomnička KP plus, s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 výkon stavebného dozoru pre projekt - "Rovnosť šancí pre sociálne znevýhodnené rómske deti predškolského veku a žiakov školského veku z Obce Lomnička
31/2012/MK
900.00 € bez DPH Obec Lomnička Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
Faktúra 01.01.2013 Vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 zo dňa 26.09.2012
20123677
582.86 € s DPH Obec Lomnička EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Faktúra 01.01.2013 Nákup tovaru
1/10/012
24.00 € bez DPH Obec Lomnička Kvetinárstvo - Ľália, Bartkovská Margita
Faktúra 01.01.2013 Nákup železného materiálu - rúry, drôt, pletivo, napináky, dverový záves
230638
269.52 € s DPH Obec Lomnička ZAMAZ, spol. s r.o.
Faktúra 01.01.2013 Poradenstvo Profi za mesiac september 2012
FV1200570
26.69 € s DPH Obec Lomnička VINTAGE s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 Telefón OcÚ + internet
5743023930
53.63 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 01.01.2013 Internet TSP
3743023877
16.38 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 01.01.2013 Nákup stavebného materiálu a tovaru
01462012
50.12 € s DPH Obec Lomnička VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.
Faktúra 01.01.2013 Telefónne služby
5180608509
107.26 € s DPH Obec Lomnička OrangeSlovensko, a.s.
Faktúra 01.01.2013 Telefónne služby - starostka
5180592903
188.57 € s DPH Obec Lomnička OrangeSlovensko, a.s.
Faktúra 01.01.2013 právne služby - paušál za mesiac september 2012
2012/42
750.00 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 osobitné šetrenie majetkoprávneho stavu pozemkov na LV č., ktorými by mohla Obec disponovať, pretože nepodliehajú exek. záložnému právu, nie sú pedmetom sporu s SPF o spôsob ich nadobudnutia a ktoré nie sú v kolízii s územným plánom Obce
2012/43
300.00 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 práce nad rámec mandátnej zmluvy v oblasti získavania mimorozpočtových zdrojov na kofinancovanie fondov EÚ pre podanú platbu platbu č. 2 a č.3.
2012/45
10001.85 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 Právne služby - faktúra za práce a úkony s tým spojené vo výške 1,92% z vymáhanej sumy, celkom
2012/44
9998.15 € bez DPH Obec Lomnička JUDr. Jozef Bendžala
Faktúra 01.01.2013 Telefón TSP
7210617950
64.21 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 01.01.2013 Poradenstvo v oblasti územno-plánovacej dokumentácie a stavebnej činnosti - mesiac 09/2012
142012
600.00 € bez DPH Obec Lomnička Stanislav Šivčo, EMIX Podolínec
Zobrazených 1421 - 1440 z celkových 1704.
1 2 68 69 70 72 74 75 76 85 86