Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 24.04.2019 stravovanie MŠ - mzda, odvody, preddavky na elektrinu, plyn, obedy, a ostatné prevádzkové náklady - za február 2019
4
549.50 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 24.04.2019 obedy predškoláci - MŠ
3
16.66 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Zmluva 23.04.2019 Stavebné práce na projekte Novostavba budovy materskej školy v obci Hranovnica
Dodatok č. 1
54038.65 € s DPH Obec Hranovnica LS spol, s.r.o.
Zmluva 18.04.2019 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
39249
3000.00 € s DPH Obec Hranovnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva 08.04.2019 Poskytnutie dotácie - Deň Rómov
11/D/2019
100.00 € s DPH Obec Hranovnica W-ECOPOWER, s.r.o.
Zmluva 08.04.2019 Poradenské služby v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ
2538.00 € s DPH Obec Hranovnica Interprofis, s.r.o.
Zmluva 08.04.2019 Nájom pozemkov na výstavbu komunitného centra
3000.00 € s DPH Obec Hranovnica International Houses s.r.o.
Zmluva 25.03.2019 Poskytnutie dotácie - Šachový klub Hranovnica
10/D/2019
1600.00 € s DPH Obec Hranovnica Šachový klub Hranovnica
Zmluva 20.03.2019 Dotácia na rok 2019 - DHZ Hranovnica
9/D/2019
2200.00 € s DPH Obec Hranovnica Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica
Zmluva 14.03.2019 Dotácia pre FK 1931 Hranovnica - jar 2019
8/D/2019
5100.00 € s DPH Obec Hranovnica FK 1931 Hranovnica
Zmluva 11.03.2019 Prevod pozemku KN-C 2649/37, k.ú. Hranovnica
7/K/2019
1377.00 € s DPH Obec Hranovnica Bc. Martin Kikta
Zmluva 07.03.2019 Poskytnutie dotácie - Miestny spolok SČK
4/D/2019
400.00 € s DPH Obec Hranovnica Miestny spolok SČK Hranovnica
Faktúra 19.02.2019 za mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn ostatné prevádzkové náklady, obedy - január 2019
1
861.81 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 19.02.2019 za odobraté obedy - predškoláci, január 2019
2
40.46 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Zmluva 14.02.2019 Zabezpečenie zberu triedených zložiek komunálneho odpadu
0.00 € s DPH Obec Hranovnica NATUR-PACK, a.s.
Zmluva 14.02.2019 Poskytovanie opatrovateľskej služby pre obyvateľov obce Hranovnica
3/2019
960.00 € s DPH Obec Hranovnica Spišská katolícka charita
Zmluva 28.01.2019 Dodávka plynu - dielne ZŠ
9106579155
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva 23.01.2019 Poskytnutie NFP na projekt s názvom Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica
295505.56 € s DPH Obec Hranovnica Ministerstvo vnútra SR
Zmluva 16.01.2019 Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
SKP19/01/007
9.00 € s DPH Obec Hranovnica KOMENSKY, s.r.o.
Zmluva 16.01.2019 Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
1784/2018
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce
Zobrazených 101 - 120 z celkových 6136.
1 2 3 4 6 8 9 10 306 307