Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 21.06.2019 stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady, obedy
14
778.59 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 21.06.2019 stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady, a obedy
19
758.15 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 21.06.2019 za odobraté obedy MŠ
18
35.70 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Zmluva 20.06.2019 Činnosť stavebného dozora na stavbe Novostavba materskej školy v obci Hranovnica
1667.50 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Tomáš Čižik
Zmluva 19.06.2019 Fotografovanie - Deň obce 2019
21/Prík/2019
50.00 € s DPH Obec Hranovnica Andrea Šimkovičová
Zmluva 18.06.2019 Nájom reklamnej plochy na podujatí Deň obce Hranovnica 2019
150.00 € s DPH Obec Hranovnica Brantner Poprad, s.r.o.
Zmluva 17.06.2019 Fotografovanie - Deň obce 2019
20/Prík/2019
50.00 € s DPH Obec Hranovnica Branislav Kolba
Zmluva 17.06.2019 Nájom nákladného vozidla na prevoz veľkoobjemových kontajnerov
18/NDP/2019
200.00 € s DPH Obec Hranovnica František Pačan
Zmluva 17.06.2019 Odchyt túlavých zvierat v obci Hranovnica
19/AH/2019
50.00 € s DPH Obec Hranovnica MVDr. Lenka Zolnierčiková
Zmluva 12.06.2019 Poskytnutie dotácie na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie a konzervácie mangľa v Modrotlačiarskej dielni Elemíra Montška v obci Hranovnica
17/D/2019
610.00 € s DPH Obec Hranovnica Podtatranské múzeum v Poprade
Zmluva 12.06.2019 Poskytnutie dotácie na usporiadanie Dňa obce Hranovnica 2019
341/2019/OK
1000.00 € s DPH Obec Hranovnica Prešovský samosprávny kraj
Zmluva 05.06.2019 Odvoz odpadu objednávateľa do zariadenia na zneškodnenie odpadov
2/AH/2019
0.00 € s DPH Obec Hranovnica František Pačan
Zmluva 29.05.2019 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica
279718.78 € s DPH Obec Hranovnica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zmluva 22.05.2019 Strážna služba na podujatí Deň obce Hranovnica 2019
11-FO-2019
415.80 € s DPH Obec Hranovnica Securitas s.r.o.
Zmluva 02.05.2019 Prevod pozemkov KN-C 3339/27 a KN-C 3339/28, k.ú. Hranovnica
12/K/2019
472.00 € s DPH Obec Hranovnica Peter Mitter s manž. Kamilou
Zmluva 30.04.2019 Poskytovanie služieb - informovanie obyvateľov prostredníctvom sms správ
2019-00326224/1
0.00 € s DPH Obec Hranovnica 2-morrow, s.r.o.
Zmluva 25.04.2019 Zabezpečenie zberu šatstva, textílii a odpadov inak nešpecifikovaných
240.00 € s DPH Obec Hranovnica Ľubomír Ludvik WINDOORS
Faktúra 24.04.2019 stravovanie MŠ - mzda, odvody, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové výdavky, obeda za marec 2019
8
769.63 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 24.04.2019 strava predškoláci, marec 2019
9
42.84 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 24.04.2019 stravovanie MŠ - mzda, odvody, preddavky na elektrinu, plyn, obedy, a ostatné prevádzkové náklady - za február 2019
4
549.50 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Zobrazených 81 - 100 z celkových 6135.
1 2 3 5 7 8 9 306 307