Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 16.01.2020 doplatok za obedy dôchodcov za november 2019
20190028
347.00 € s DPH Obec Hozelec Pohostinstvo - Mária Korenková
Faktúra 16.01.2020 verejná správa SR - ročný prístup
5919032877
148.50 € s DPH Obec Hozelec Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Faktúra 16.01.2020 preprava VOK
3118191687
60.00 € s DPH Obec Hozelec Marius Pedersen
Faktúra 16.01.2020 uloženie a zneškodnenie KO
3251901766
38.74 € s DPH Obec Hozelec Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
Faktúra 16.01.2020 doplatok za obedy dôchodcov za november 2019
190920
39.00 € s DPH Obec Hozelec Varspol s.r.o.
Faktúra 16.01.2020 predplatné Podtatranské noviny
902366760
19.50 € s DPH Obec Hozelec Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 16.01.2020 predplatné Predškolská výchova a Vrabček rok 2020
906209773
19.30 € s DPH Obec Hozelec Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 16.01.2020 doprava dôchodcov do divadla v SNV
1792019
180.00 € s DPH Obec Hozelec Marián Hanzely
Faktúra 16.01.2020 zálohová faktúra na zastavovaciu štúdiu obytnej zóny RD - Hozelec sever
8122019
500.00 € s DPH Obec Hozelec Arprojekt s.r.o.
Faktúra 16.01.2020 audítorské služby za rok 2018
132019
1200.00 € s DPH Obec Hozelec Ing. Mária Pašková
Zmluva 13.01.2020 úprava podmienok v zmluve o nájme bytu v MŠ
Dodatok č. 2
130.00 € s DPH Mária Grazia Conforti Obec Hozelec
Zmluva 09.01.2020 dohoda o spolupráci medzi Investorom a Obcou v súvislosti s realizáciou Nového sídla, na základe ktorej sa výlučne za podmienok uvedených v zmluve Investor zaväzuje v zmluve dohodnutom rozsahu na vlastné náklady zabezpečiť prípravu a realizáciu verejnoprospešných stavieb v súvisiacich s tvorbou Nového sídla.
zo dňa 8.1.2020
45600.00 € bez DPH Obec Hozelec Byty Poprad, s.r.o.
Obstaranie 09.01.2020 Spracovanie zmeny Územného plánu obce Hozelec v lokalitách Obec 2018
zo dňa 14.10.2019
2800.00 € s DPH Obec Hozelec ARPROJEKT, s.r.o.
Obstaranie 09.01.2020 Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Hozelec - zber, preprava a zneškodňovanie odpadov
zo dňa 22.12.2019
69428.45 € s DPH Obec Hozelec Marius Pedersen, a.s.
Zmluva 07.01.2020 elastické návleky na stand by stoly, farba čierna, priemer 70 cm, výška 110 cm - 10 ks.
zo dňa 31.12.2019
100.00 € bez DPH Obec Hozelec Ing. Zdenka Hunanová
Zmluva 07.01.2020 prenájom rohoží v MŠ - rozmery 85x75 cm a 85x150 cm 1 x za 28 dní
zo dňa 1.1.20120
12.74 €/mesiac s DPH Obec Hozelec Lindstrom
Zmluva 31.12.2019 zabezpečovanie služieb odpadového hospodárstva vyplývajúcich zo VZPP najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
12/2019/KO
69428.45 € s DPH Obec Hozelec Marius Pedersen a.s.
Faktúra 27.12.2019 potraviny pre MŠ
162019
627.86 € s DPH Obec Hozelec Jozef Bašista Rozličný tovar
Zmluva 23.12.2019 audit účtov. závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
zo dňa 11.12.2019
1200.00 € s DPH Obec Hozelec Ing. Mária Pašková
Zmluva 17.12.2019 zhotovenie diela "Kamerový systém obce Hozelec"
0110/2019
9814.47 € s DPH Obec Hozelec DALTECH s.r.o.
Zobrazených 61 - 80 z celkových 4086.
1 2 4 6 7 8 9 204 205