Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 04.10.2018 Príprava žiadosti o poskytnutie NFP - Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica
50/ZoD/2018
480.00 € s DPH Obec Hranovnica W-ecopower, s.r.o.
Zmluva 19.09.2018 Poskytovanie služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby
2600.00 € s DPH Obec Hranovnica Pracovná zdravotná služba, s.r.o.
Zmluva 06.09.2018 Spolupráca s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci realizácie projektu NP PRIM
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Ministerstvo vnútra SR
Zmluva 28.08.2018 Započítanie pohľadávky v súvislosti so stavbou Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica
48/AH/2018
81.44 € s DPH Obec Hranovnica LS spol. s r.o.
Zmluva 22.08.2018 Poskytnutie dotácie FK 1931 Hranovnica - jeseň 2018
47/D/2018
4800.00 € s DPH Obec Hranovnica FK 1931 Hranovnica
Zmluva 20.08.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na projekt Ozvučenie a osvetlenie sály kultúrneho domu v obci Hranovnica
556/2018/OK
2800.00 € s DPH Obec Hranovnica Prešovský samosprávny kraj
Zmluva 20.08.2018 Stavebné práce - Ozvučenie a osvetlenie sály kultúrneho domu
46/ZoD/2018
16950.68 € s DPH Obec Hranovnica RYTMUS – Computer & music world s.r.o.
Zmluva 16.08.2018 Výstavba komunitného centra
272386.31 € s DPH Obec Hranovnica LS spol. s r.o.
Zmluva 24.07.2018 Poskytnutie dotácie na prípravu projektovej dokumentácie na ďalšiu rekonštrukciu objektu modrotlačiarskej dielne
MK-2518/2018/1.1
5000.00 € s DPH Obec Hranovnica Ministerstvo kultúry SR
Zmluva 23.07.2018 Stavebné práce - Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ul. Hviezdoslavovej
44/ZoD/2018
55007.11 € s DPH Obec Hranovnica LD Inovate, s.r.o.
Zmluva 23.07.2018 Zabezpečenie činnosti stavebného dozora - Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ul. Hviezdoslavovej
30/2018
1560.00 € s DPH Obec Hranovnica INPRO POPRAD, s.r.o.
Faktúra 18.07.2018 režijné náklady - materská škola (mzdy, odvody, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady) za jún 2018
18
607.67 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 18.07.2018 režijné náklady - materská škola - mzdy, odvody, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové výdavky - marec 2018
8
610.24 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 18.07.2018 režijné náklady - stravovanie materskej školy - mzdy, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady
10
666.74 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 18.07.2018 režijné náklady materská škola - mzdy, odvody, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady
15
591.85 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Zmluva 16.07.2018 Predaj pozemkov na ul. Lúčnej
NZ23050/2018
5.00 € s DPH Obec Hranovnica Vlastníci pozemkov
Zmluva 09.07.2018 Poskytnutie dotácie na vynovenie interiéru knižnice
18-511-04734
3000.00 € s DPH Obec Hranovnica Fond na podporu umenia
Zmluva 04.07.2018 Stavebné práce - Oprava sociálnych zariadení v MŠ I.
39/ZoD/2018
20765.87 € s DPH Obec Hranovnica PAJK - Poprad, s.r.o.
Zmluva 27.06.2018 Predaj pozemku KN-C 5730/7
36/K/2018
530.00 € s DPH Obec Hranovnica Ing. Jozef Cihoň s manž. Annou
Zmluva 23.06.2018 Zabezpečenie strážnej služby - Deň obce 2018
94-FO-2018
315.00 € s DPH Obec Hranovnica Securitas, s.r.o.
Zobrazených 41 - 60 z celkových 6033.
1 3 5 6 7 8 9 301 302