Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 18.11.2011 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremená
1081/2011
0.00 € Obec Hranovnica Obec Hranovnica
Zmluva 18.11.2011 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremená
1081/2011
0.00 € Rastislav Rusnák, L. Svodbodu 2357/14, 058 01 Poprad Obec Hranovnica
Zmluva 01.11.2011 Externý projektový manažment na príprave stavby IBV Cintorínska
972/2011
9900.00 € Obec Hranovnica BizPartner, a.s. Dlhé Hony 50031/6, 058 01 Poprad
Zmluva 08.09.2011 Odpredaj stavebného pozemku par. číslo 2649/16 o výmere 749 m2
25/2011
12733.00 € Andrea Benková, Hranovnica, Marek Černický, Poprad Obec Hranovnica
Zmluva 07.09.2011 Odpredaj stavebného pozemku par.č. 2649/30 o výmere 703 m2
24/2011
11951.00 € Lucia Malatinová, Hranovnica 166 a Milan Labanc, Poprad Obec Hranovnica
Zmluva 07.09.2011 Odpredaj stavebného pozemku par.č. 2649/18 o výmere 829 m2
23/2011
14093.00 € Stanislav Kromka a manž. Monika, Poprad, Bajkalská 2338/6 Obec Hranovnica
Zmluva 07.09.2011 Odpredaj stavebného pozemku par.č. 2649/22 o výmere 781 m2
26/2011
13227.00 € Kaľavský Daniel a manž. Eva, SNP 89, 059 16 Hranovnica Obec Hranovnica
Zmluva 28.07.2011 Dotácia FK Marco Climatech na nákup vecných predmetov, propagačných vecí a upomienkových darov pri príležitosti 80. výročia založenia športu v obci
2500.00 € FK Marco-Climatech Hranovnica Obec Hranovnica
Zmluva 18.07.2011 Dodanie tovarov: ovocie, zelenina,zemiaky, doplnkový potravinársky tovar
698/2011
0.00 € Obec Hranovnica LUJAN Plus spol.sr.o.
Zmluva 18.07.2011 Poskytnutie finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov OÚ Prešov z programu 06C
119/2011
11000.00 € Obec Hranovnica Obvodný úrad, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Objednávka 18.07.2011 Doprava členov FS z Limanowej v rámci projektu Región bez hraníc
709/2011
350.00 € Obec Hranovnica BIURO TURYSTZCZNE LIMATUR, Limanova
Zmluva 18.07.2011 Dotácia pre DHZ na usporiadanie hasičských súťaží a na účasť HD na hasičských súťažiach
711/2011
1510.00 € DHZ Hranovnica Obec Hranovnica
Zmluva 18.07.2011 Verejný obstarávateľ na zabezpečenie realizácie "Monitorovací kamerový system"
764/2011
200.00 € BSK EUROPE, s.r.o. Poprad, L.Svobodu 79/3783 Obec Hranovnica
Faktúra 30.05.2011 Potraviny pre školskú jedáleň
20111801
106.49 € Obec Hranovnica LUJAN Plus spol.s.ro., 059 36 Mengusovce 117
Faktúra 30.05.2011 Poskytovanie služieb obce.info
91100448
76.80 € Obec Hranovnica DATATRADE s.r.o., 953 01 Zlaté Moravce, Moyzesova 12
Faktúra 30.05.2011 Zneškodňovanie komunálneho odpadu
0325110342
2755.70 € Obec Hranovnica Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 059 73 Žakovce 189
Faktúra 30.05.2011 Desiatové balíčky pre HN
84
3049.83 € Obec Hranovnica Štefan Benko, 059 16 Hranovnica, Víťazstva 370
Faktúra 30.05.2011 Náradie, materiál pre aktivačnú činnosť
003/2011
209.22 € Obec Hranovnica Staveniny Rastislav Budaj, 058 01 Poprad, Šrobárova 2611/11
Faktúra 30.05.2011 Vykonanie právnych služieb
ŠS 13011
171.87 € Obec Hranovnica JUDr. Justína LAJČÁKOVÁ, 058 01 Poprad, ul. 1. mája 216/7
Faktúra 30.05.2011 Orez stromov na miestnom cintorine
442011
490.00 € Obec Hranovnica Šavel František, 059 16 Hranovnica, Rovná 21
Zobrazených 5621 - 5640 z celkových 5978.
1 2 278 279 280 282 284 285 286 298 299