Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 29.03.2011 Licencia ESET
201111099
576.00 € Obec Hranovnica ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Faktúra 29.03.2011 Oprava zváračky Triodyn
110004
188.14 € Obec Hranovnica PreZmont s.r.o., Ústecko-Orlická 2346/17, 058 01 Poprad
Faktúra 29.03.2011 Odvoz komunálneho odpadu
1051100289
320.83 € Obec Hranovnica Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Faktúra 29.03.2011 Dodanie štátnych symbolov
112000176
39.60 € Obec Hranovnica QEX, a.s., Brnianska 1, 911 05 trenčín
Faktúra 29.03.2011 Vykonané práce na stavbe"Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení".
10110007
15000.00 € Obec Hranovnica EKOSTAV oščadnica, s.r.o., 023 01 Oščadnica 19
Faktúra 29.03.2011 Odvoz a zneškodňovanie separovaného odpadu
1051100404
231.56 € Obec Hranovnica Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Faktúra 29.03.2011 Projektová dokumentácia na opravu protipovodňových škôd na Vernárskom potoku
01-03-2011
1600.00 € Obec Hranovnica Ing. Rastislav Jankovič, Jarná 1, 040 01 Košice
Faktúra 29.03.2011 Členský poplatok Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín
22/2011
4.98 € Obec Hranovnica Združenie prevádz a prac. kín SR, Kas.nám 1, 040 01 Košice
Faktúra 29.03.2011 Dodávka lavíc pre zdravotné stredisko
SPF1140888
621.60 € Obec Hranovnica B2B Partner,s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Faktúra 29.03.2011 Dodanie stojana k optozávore časomiery
11FV0157
53.00 € Obec Hranovnica FIRE systém, Nižná Korňa, 023 21 Korňa 501
Faktúra 29.03.2011 Potraviny pre školskú jedáleň
111125045
12.80 € Obec Hranovnica NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.m.n/Váh
Faktúra 29.03.2011 Prevedené práce na rekonštrukcii zdravotného stredidka
5/11
1867.90 € Obec Hranovnica Eduard Valluš MAĽBY-NÁTERY, 059 18 Kravany 133
Faktúra 29.03.2011 Práce vykonané na akcií Oprava povodňových škôd na Vernárskom potoku
OF2011/013
40405.32 € Obec Hranovnica MOPAX, spol. s.r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
Faktúra 29.03.2011 Vodné MŠ SNP 219
411204163
67.20 € Obec Hranovnica Podtatranská vodárenska prev.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 05
Faktúra 29.03.2011 Vodné -Obecný úrad, Sládkovičova 398
411204183
358.20 € Obec Hranovnica Podtatranská vodárenska prev.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 05
Faktúra 29.03.2011 Vodné - Rovná 27 cintorín
411204117
1.18 € Obec Hranovnica Podtatranská vodárenska prev.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 05
Faktúra 29.03.2011 Vodné Požiarná zbrojnica
411204176
38.92 € Obec Hranovnica Podtatranská vodárenska prev.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 05
Faktúra 29.03.2011 Vodné - TJ štadión
411204164
100.21 € Obec Hranovnica Podtatranská vodárenska prev.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 05
Faktúra 29.03.2011 Vodné - MŠ Hviezdoslavova 325
411204168
102.40 € Obec Hranovnica Podtatranská vodárenska prev.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 05
Faktúra 29.03.2011 Potraviny pre školskú jedáleň
20111187
18.19 € Obec Hranovnica LUJAN Plus spol. s.r.o., 059 36 Mengusovce 117
Zobrazených 5241 - 5260 z celkových 5412.
1 2 259 260 261 263 265 266 267 270 271