Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 21.12.2016 telefon
5353055265
137.87 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 21.12.2016 telefon
5348667703
85.26 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 21.12.2016 spotrebnz material
2016017
57.30 € s DPH Obec Lomnička Satalova - zeleziarstvo
Faktúra 21.12.2016 koberec dom smutku
2016072
378.83 € s DPH Obec Lomnička Jaroslav Hozza
Faktúra 21.12.2016 krovinorez
2016114
839.00 € s DPH Obec Lomnička Robert Fuchs
Faktúra 21.12.2016 verejne obstaravanie
201630
350.00 € s DPH Obec Lomnička Abiz s.r.o.
Faktúra 21.12.2016 potraviny
1600007
175.99 € s DPH Obec Lomnička Ernest Hamrak
Faktúra 21.12.2016 telefon TSP
1129960990
67.61 € s DPH Obec Lomnička O2
Faktúra 21.12.2016 telefon
1129960991
30.26 € s DPH Obec Lomnička O2
Faktúra 21.12.2016 najomne kopirka
1990036702
46.92 € s DPH Obec Lomnička Xerox
Faktúra 21.12.2016 spotrebny material
26016
511.00 € s DPH Obec Lomnička Bartkovska Margita
Faktúra 21.12.2016 nabytok
16073
920.00 € s DPH Obec Lomnička Jan Stucka
Faktúra 21.12.2016 telefon
1134526651
30.00 € s DPH Obec Lomnička O2
Zmluva 22.11.2016 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú parc.č. KN-C 209-zastavané plochy a nádvoria o výmere 784 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 135,90 €(slovom: jedenstotridsaťpäť 90/100 eur), táto bola uhradená do pokladne obce dňa 23.07.2012
135.90 € bez DPH Alexander Oračko, manželka Magdaléna Oračková Obec Lomnička
Faktúra 14.11.2016 telefon
5352997440
137.87 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 14.11.2016 telefon
5348725436
85.26 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 14.11.2016 pracovne nastroje
2016017
57.30 € s DPH Obec Lomnička Satalova - zeleziarstvo
Faktúra 14.11.2016 koberec dom smutku
2016072
378.83 € s DPH Obec Lomnička Jaroslav Hozza
Faktúra 14.11.2016 krovinorez
2016114
839.00 € s DPH Obec Lomnička Robert Fuchs
Faktúra 14.11.2016 prenajom priestorov
160001
80.00 € s DPH Obec Lomnička Lesy mesta Podolinec
Zobrazených 201 - 220 z celkových 1533.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 76 77