Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 13.05.2019 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
0.00 € s DPH Obec Lomnička NATUR-PACK, a.s.
Zmluva 30.04.2019 Zmluva o dielo č. 8/2018/SMC zo dňa 03.07.2018 sa mení v časti: Čl. V. Lehoty plnenia záväzkov 1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo podľa článku III odovzdaním všetkých potrebných písomností v termínoch: c.) Koncept riešenia ÚPN O v dvoch variantoch vrátane SEA: -do 30.06.2019. Ostatné časti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
8/2018/SMC
0.00 € s DPH Obec Lomnička Slovak Medial Company, a.s.
Zmluva 12.04.2019 Dlhodobý úver
5004/19/009
250000.00 € s DPH Obec Lomnička OTP banka
Zmluva 12.04.2019 Záložné právo
5004/19/009-ZZ-01
250000.00 € s DPH Obec Lomnička OTP banka
Zmluva 12.04.2019 Založenie pohľadávky na výlatu vkladu
5004/19/009-ZZ-02
250000.00 € s DPH Obec Lomnička OTP banka
Zmluva 11.04.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné, ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ formou MOS pre obec.
19/38/052/27
12780.00 € bez DPH Obec Lomnička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Zmluva 01.04.2019 kúpa pozemku
264828.00 € s DPH Obec Lomnička PELETY s.r.o.
Zmluva 19.03.2019 zmluva o zaloznom prave
5004/19/007-ZZ-01
137331.95 € s DPH Obec Lomnička OTP banka
Zmluva 15.03.2019 Poskytnutie úveru.
5004 19 007
68665.98 € s DPH Obec Lomnička OTB banka
Zmluva 15.03.2019 Vystavenie zmenky.
5004 19 007 BZ 01
68665.98 € s DPH Obec Lomnička OTP banka
Zmluva 01.03.2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok subdodávateľa vykonávať deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce v katastri Obce Lomnička ako komplexné asanačné a DDD služby na rok 2019
1/2019
1000.00 €/rok bez DPH Obec Lomnička SPEKSNER V.B.
Zmluva 26.02.2019 Po vzájomnej dohode uzatvorenie Dodatku k zmluve č. 9/7/11/0081/15 o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Stará Ľubovňa
9/7/11/0081/15
21.85 €/mesiac bez DPH Obec Lomnička Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Faktúra 17.02.2019 Telefon
8221940937
17.34 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom
Faktúra 17.02.2019 Telefon
8221940916
450.39 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom
Faktúra 17.02.2019 Kurz
3180002158
510.00 € s DPH Obec Lomnička Ekonoicka univerzita
Faktúra 17.02.2019 Najom
1990073425
60.74 € s DPH Obec Lomnička XEROX
Faktúra 17.02.2019 Telefon
1420006785
64.00 € s DPH Obec Lomnička O2 Slovakia s.r.o.
Faktúra 17.02.2019 Telefon
1420006871
139.75 € s DPH Obec Lomnička O2 Slovakia s.r.o.
Faktúra 17.02.2019 Poistenie
2018
177.92 € s DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa a.s.
Faktúra 17.02.2019 Odpad
20185683
775.48 € s DPH Obec Lomnička EKOS
Zobrazených 1 - 20 z celkových 1704.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 85 86