Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
20.06.2012 Získanie 225.000,-€ úveru na stavebné práce investície "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach"
191/2012
225000.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko, a.s. 24.05.2012
13.06.2012 Výroba výsuvných okien v budove ZŠ spolu s demontážou, montážou a murárskymi prácami.
1806.68 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce PS Trade Slovakia s. r. o. 08.06.2012
24.05.2012 Žalúzie a ich montáž
2203.02 € s DPH Spojená škola Belá MiPe-Plast s.r.o. 15.05.2012
21.05.2012 Zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková “
VS 1/2012
32880.90 € s DPH Obec Beňadiková GEVOS, s.r.o. 18.05.2012
17.04.2012 vypracovanie PD stavby "Obnova obecného úradu Podtureň formou tepelnej ochrany"
1300.00 € s DPH Obec Podtureň Ing. Ján Hlina 06.02.2012
17.04.2012 vypracovanie a odovzdanie žiadosti o dotáciu z EkoFondu
1200.00 € s DPH Obec Podtureň Zuzana Konfederáková 14.02.2012
17.04.2012 rekonštrukcia obrubníkov v obci Jalovec
0.00 € s DPH Obec Jalovec podľa súťaže 19.04.2012
11.04.2012 Zabezpečenie komplexného nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odmadmi
4112011
6000.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 21.11.2011
11.04.2012 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie budovy MŠ
1322012
500.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo Regionálna rozvojová agentúra Nitra 13.02.2012
11.04.2012 Vypracovanie projektu na rekonštrukciu budovy materskej školy Svätoplukovo s názvom "Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ"
40/2012
4000.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo Ing. Lívia Porubská 26.01.2012
10.04.2012 Oprava podlahy v suteréne ZŠ.
10/04/2012
1509.20 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce MILAD s. r. o. 10.04.2012
Zobrazených 376 - 386 z celkových 386.
1 2 18 19 20 21 22 23 24 26 Nasledujúca »