Obstaranie

Výroba, dodávka a montáž ochranného zábradlia

Identifikácia

Číslo zákazky: 1

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: METAL TATRY, s. r. o.

Adresa úspešného uchádača: Hôrka 8, 059 12 Hôrka

IČO úspešného uchádača: 48127175

Predmet zákazky: Výroba, dodávka a montáž ochranného zábradlia

Cena zákazky: 6229.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.03.2019

Datum zverejnenia: 10.04.2019