Obstaranie

Verejná vyhláška - KPÚ

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa odberateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO odberateľa: 00611191

Názov úspešného uchádača: Krajský pamiatkový úrad

Adresa úspešného uchádača: j. Pavla II. 8

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Svätoplukovo - rozšírenie kanalizácie

Cena zákazky: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 19.11.2018

Datum zverejnenia: 19.12.2018

Dokumenty Pdf Krajský pamiatkový úrad.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Pondelok 19. November 2018 15:31 )