Obstaranie

Výstavba materskej škôlky a rekonštrukcia kuchyne

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: STAV-ING Poprad, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Alžbetina 23, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 46731261

Predmet zákazky: výstavba materskej škôlky a rekonštrukcia kuchyne

Cena zákazky: 532619.48 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 23.05.2018

Datum zverejnenia: 23.05.2018