Obstaranie

Verejná vyhláška - Tomáš Hozlár

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa odberateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO odberateľa: 00611191

Názov úspešného uchádača: Tomáš Hozlár

Adresa úspešného uchádača: ulica MDŽ 3676/2

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania v spojenom územnom s stavebnom konaní a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Cena zákazky: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 18.05.2018

Datum zverejnenia: 18.05.2018