Obstaranie

Oznámenie - verejná vyhláška -

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa odberateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO odberateľa: 00611191

Názov úspešného uchádača: Richarr Arpáš a Beáta Holecová

Adresa úspešného uchádača: Svätoplukovo č. 11, Cabaj -Čápor 1101

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: oznámenie o začatí konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Cena zákazky: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 13.10.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017