Obstaranie

Zákazka s nízkou hodnotou

Identifikácia

Číslo zákazky: 348/2017

Názov odberateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa odberateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO odberateľa: 00611191

Názov úspešného uchádača: Ladislav Demeter, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: 951 16 Svätoplukovo 69

IČO úspešného uchádača: 36791644

Predmet zákazky: Výroba a montáž vnútorných dverí Kultúrny dom Svätoplukovo -7 ks

Cena zákazky: 9413.15 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 02.08.2017

Datum zverejnenia: 03.08.2017

Dokumenty Pdf VO-KD-dvere-2017.pdf ( veľkosť: 228,3 KB, aktualizované: Štvrtok 03. August 2017 08:03 )