Obstaranie

Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce

Identifikácia

Číslo zákazky: 347/2017

Názov odberateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa odberateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO odberateľa: 00611191

Názov úspešného uchádača: Ing. Roman Petrovič STAVITEĽ

Adresa úspešného uchádača: Jelenecká 23, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

IČO úspešného uchádača: 34519271

Predmet zákazky: Stavebné opravy vnútorných priestorov Kultúrny dom Svätoplukovo

Cena zákazky: 28889.44 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 02.08.2017

Datum zverejnenia: 03.08.2017

Dokumenty Pdf VO-KD-stavebné-úpravy-2017.pdf ( veľkosť: 244,1 KB, aktualizované: Štvrtok 03. August 2017 08:01 )