Objednávka

Objednávame u Vás vyťahanie kalu z ČOV2 a vyčistenie nátokovej nádrže od kalu s dopravou

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/46

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MP KANAL service s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mojmírova 7, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 45965838

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vyťahanie kalu z ČOV2 a vyčistenie nátokovej nádrže od kalu s dopravou

Cena objednávky: 750.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 11.09.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019

Dokumenty