Objednávka

vývoz cintorínskeho odpadu

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jalovec

Adresa objednávateľa: 2, 03221 Jalovec

IČO objednávateľa: 00315281

Názov dodávateľa: VPS Lipt.Mikuláš

Adresa dodávateľa: Družstevná 1730/1

IČO dodávateľa: 00183636

Predmet objednávky: vývoz cintorínskeho odpadu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jarmila Danková ( referentka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 17.07.2019

Datum zverejnenia: 17.07.2019

Dokumenty