Objednávka

Spracovanie PD v rozsahu pre stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy a modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Podtureň"

Identifikácia

Číslo objednávky: 130619-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Ing. Renáta Tkáčová - PRO-ING

Adresa dodávateľa: Riadok 694/38, Ružomberok

IČO dodávateľa: 33030171

Predmet objednávky: Spracovanie PD v rozsahu pre stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy a modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Podtureň"

Cena objednávky: 1250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 13.06.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty