Objednávka

Spracovanie PD na akciu "Visutá lávka, lokalita Borová Sihoť - udržiavacie práce"

Identifikácia

Číslo objednávky: 280519-2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: APER, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Podtatranského 1764/61, L. Mikuláš

IČO dodávateľa: 44182295

Predmet objednávky: Spracovanie PD na akciu "Visutá lávka, lokalita Borová Sihoť - udržiavacie práce"

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 12.06.2019

Dokumenty