Objednávka

Výmena prevzdušňovacích elementov a potrubných zvodov ku elementom na ČOV Letanovce v nádržiach

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/1900100

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet objednávky: Výmena prevzdušňovacích elementov a potrubných zvodov ku elementom na ČOV Letanovce v nádržiach

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Nikola Zvalená ( prednostka )

Dátumy

Dátum objednania: 11.06.2019

Datum zverejnenia: 12.06.2019

Dokumenty