Objednávka

Poradenská a konzultačná činnosť pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu výzva číslo V.P HaZZ 2019-"Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Letanovce"

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/1900098

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: ArtComp, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 35,055 01 Margecany

IČO dodávateľa: 31721281

Predmet objednávky: Poradenská a konzultačná činnosť pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu výzva číslo V.P HaZZ 2019-"Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Letanovce"

Cena objednávky: 450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Nikola Zvalená ( prednostka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 12.06.2019

Dokumenty