Objednávka

Grafické služby

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľký Slavkov

Adresa objednávateľa: Kpt. Morávku 117, 05991 Veľký Slavkov

IČO objednávateľa: 00326674

Názov dodávateľa: AKURATNY, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36516121

Predmet objednávky: Grafické služby

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Slavomír Pucci ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 16.05.2019

Datum zverejnenia: 16.05.2019

Dokumenty