Objednávka

Hasičská výstroj pre DHZ Letanovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/1900083

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet objednávky: Hasičská výstroj pre DHZ Letanovce

Cena objednávky: 101.08 € s DPH

Objednávku vystavil: Zvalená Nikola ( prednostka )

Dátumy

Dátum objednania: 13.05.2019

Datum zverejnenia: 16.05.2019

Dokumenty