Objednávka

Objednávame u Vás kamerový systém - zberné miesto Veterná Poruba, futbalové ihrisko, obecný úrad podľa cenovej ponuky č. 2018061401 zo dňa 15.6.2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veterná Poruba

Adresa objednávateľa: Veterná Poruba č.37, 03104 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 00315869

Názov dodávateľa: Hdtech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 979/7, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Objednávame u Vás kamerový systém - zberné miesto Veterná Poruba, futbalové ihrisko, obecný úrad podľa cenovej ponuky č. 2018061401 zo dňa 15.6.2018

Cena objednávky: 4944.10 € s DPH

Objednávku vystavil: PhDr.Desana Stromková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.07.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty