Objednávka

knižničné tlačivá pre knižnicu

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Connect

Adresa dodávateľa: Jas 937/6, 924 00 Galanta

IČO dodávateľa: 17644429

Predmet objednávky: knižničné tlačivá pre knižnicu

Cena objednávky: 70.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martin Španko ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.05.2018

Datum zverejnenia: 04.05.2018

Dokumenty