Objednávka

sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti na LV 103 v k.ú. Malužiná

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Malužiná

Adresa objednávateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO objednávateľa: 00315621

Názov dodávateľa: EURO ECOINVEST s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 44183224

Predmet objednávky: sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti na LV 103 v k.ú. Malužiná

Cena objednávky: 2496.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martin Španko ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 07.02.2018

Datum zverejnenia: 08.02.2018

Dokumenty