Objednávka

Učebné pomôcky - hudobné nástroje - rytmická sada, bubienok, ozvučné drievka

Identifikácia

Číslo objednávky: 120118-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: LegalSoft s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 34, Turčianske Teplice

IČO dodávateľa: 44854056

Predmet objednávky: Učebné pomôcky - hudobné nástroje - rytmická sada, bubienok, ozvučné drievka

Cena objednávky: 109.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 12.01.2018

Datum zverejnenia: 12.01.2018

Dokumenty