Objednávka

Kamenivo frakcie 16/32 v množstve 100 t + dovoz

Identifikácia

Číslo objednávky: 02/01/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Arnutovce

Adresa objednávateľa: č. 64, 05313 Arnutovce

IČO objednávateľa: 00328928

Názov dodávateľa: ESENEX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31653821

Predmet objednávky: Kamenivo frakcie 16/32 v množstve 100 t + dovoz

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Elena Šarišská ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.01.2018

Datum zverejnenia: 12.01.2018

Dokumenty