Objednávka

archávne spony a kanc.materiál

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jalovec

Adresa objednávateľa: 2, 03221 Jalovec

IČO objednávateľa: 00315281

Názov dodávateľa: Sponka s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 817, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 51132907

Predmet objednávky: archávne spony a kanc.materiál

Cena objednávky: 50.61 € s DPH

Objednávku vystavil: Jarmila Danková ( prac.OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 24.10.2017

Datum zverejnenia: 25.10.2017

Dokumenty