Objednávka

ťahanie lapača tukov v školskej jedálni

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/1700172

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: PVPS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Adresa dodávateľa: Hraničná 662 17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: ťahanie lapača tukov v školskej jedálni

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Nikola Zvalena ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty