Objednávka

vysokozdvižná plošina Inreka na údržbu v športovom areáli

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/1700171

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: Michalko Ján

Adresa dodávateľa: Čsl. Armády 27/28, Štrba

IČO dodávateľa: 41300785

Predmet objednávky: vysokozdvižná plošina Inreka na údržbu v športovom areáli

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Nikola Zvalena ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.10.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty