Objednávka

Program WinCITY Registratúra

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Žiar

Adresa objednávateľa: Žiar 102, 03205 Smrečany

IČO objednávateľa: 00315923

Názov dodávateľa: TOPSET Solutions, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet objednávky: Program WinCITY Registratúra

Cena objednávky: 79.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Peter Moravčík ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty