Objednávka

dopravné značky

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/1700145

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: SATES, a.s.

Adresa dodávateľa: Slovenských partizánov 143/1,Považská Bystrica

IČO dodávateľa: 31628541

Predmet objednávky: dopravné značky

Cena objednávky: 1050.05 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Nikola Zvalena ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty