Objednávka

rýchla nabíjačka, akumulátor, HP CE 400X, HP CE 402A pre MŠ a OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/1700144

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: NeuNet

Adresa dodávateľa: Slov.raja 104/1, Letanovce

IČO dodávateľa: 43188273

Predmet objednávky: rýchla nabíjačka, akumulátor, HP CE 400X, HP CE 402A pre MŠ a OcÚ

Cena objednávky: 103.76 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Nikola Zvalena ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty