Objednávka

tlačivá do obecnej knižnice

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/17000142

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: Marczibál Zsolt, Ing. - CONNECT

Adresa dodávateľa: Kráľov Brod 56

IČO dodávateľa: 17644429

Predmet objednávky: tlačivá do obecnej knižnice

Cena objednávky: 17.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Nikola Zvalena ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty