Objednávka

tonery na obecný úrad

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/1700141

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: NeuNet

Adresa dodávateľa: Slov.raja 104/1, Letanovce

IČO dodávateľa: 43188273

Predmet objednávky: tonery na obecný úrad

Cena objednávky: 40.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Nikola Zvalena ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty