Objednávka

plastová tabuľka DPO A3 na Požiarnu zbrojnicu

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/OB/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet objednávky: plastová tabuľka DPO A3 na Požiarnu zbrojnicu

Cena objednávky: 9.84 € s DPH

Objednávku vystavil: Adriana Ilavská ( pracovník OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 04.04.2012

Datum zverejnenia: 04.04.2012

Dokumenty