Objednávka

Objednávka vstupeniek na muzikál - zo SF.

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Divadlo Nová scéna

Adresa dodávateľa: Živnostenská 1, 812 14 Bratislava

IČO dodávateľa: 00164861

Predmet objednávky: Objednávka vstupeniek na muzikál - zo SF.

Cena objednávky: 530.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zdena Kiššová ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 01.03.2012

Datum zverejnenia: 09.03.2012

Dokumenty