Objednávka

Objednávka čistiacich prostriedkov.

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: CORA Ing. Jozef Šifra

Adresa dodávateľa: Traktorova 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 14280205

Predmet objednávky: Objednávka čistiacich prostriedkov.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zdena Kiššová ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 07.03.2012

Datum zverejnenia: 09.03.2012

Dokumenty