Objednávka

Zabezpečenie komplexnej činnosti projektu aplikácie čistiarenskeho kalu v zmysle ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: EKOSPOL a.s.

Adresa dodávateľa: Vajanského 20

IČO dodávateľa: 00591998

Predmet objednávky: Zabezpečenie komplexnej činnosti projektu aplikácie čistiarenskeho kalu v zmysle ponuky

Cena objednávky: 390.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Račková ( )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2012

Datum zverejnenia: 09.02.2012

Dokumenty